Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię i nazwisko / Nazwa firmy / Osoba konatktowa:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

Kominek i rekuperator

Kominek z DGP a rekuperator.

 

Rozwiązaniem najlepszym  jest niezależny od wentylacji układ rozprowadzający powietrze z kominka . Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od  wentylacji. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane.

Ciepło z kominka można skutecznie doprowadzić kanałami wentylacji nawiewno-wywiewnej do wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sposób ten jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego.

W systemie należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej) np. 500 m3 przy 150 Pa. Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka.

Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

1.Wentylator i centrala wentylacyjna powinny być zaopatrzone w przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do rekuperatora lub kominka.
2.Średnice kanałów nawiewnych powinny być przeliczone dla łącznego przepływu z rekuperatora plus z kominka.
3.Zamiast nawiewnych korzystniej użyć anemostatów wywiewnych (struga ciepłego powietrza jest wówczas kierowana w dół).
4.Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników c.o. (włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejnik).
5.Ponieważ ilość powietrza wentylacyjnego i kominkowego może być znaczna należy zapewnić swobodny przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.
6.Ponieważ nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny następuje mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.
UWAGA !

Rekuperator musi być włączony jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. W przeciwnym przypadku gorące powietrze cofa się do centrali i może spowodować jej uszkodzenie.
Moce wentylatorów "w kominku" i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń

Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu, rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym