Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię i nazwisko / Nazwa firmy / Osoba konatktowa:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

Wymagania techniczne

Kominki są bardzo częstym elementem wyposażenia domów. Chociaż w większości przypadków utraciły swój walor użytkowy – a z całą pewnością mogą zostać zastąpione przez urządzenia bardziej wydajne i prostsze w utrzymaniu – to bardzo trudno jest nam się z nimi rozstać. W budynkach pasywnych istnieje także możliwość instalacji kominka, jednak ze względu na rygory wynikające z założonej energooszczędności i specyficznej wentylacji musi to być rozwiązanie inne niż stosowane w tradycyjnym budynku.


W kominkach stosowanych w obiektach z wentylacją grawitacyjną powietrze potrzebne do procesu spalania czerpane jest bezpośrednio z wnętrza pomieszczenia. Następnie podczas procesu spalania przechodzi przez kominek skąd odprowadzane jest razem ze spalinami przez komin. Zastosowanie takiego rozwiązania w domu pasywnym prowadziłby do przerwania szczelnej powłoki budynku, a co za tym idzie do niekontrolowanych strat spowodowanych przez wymianę ciepła z otoczeniem przez przewód spalinowy. Ponadto proces spalania wymaga dostarczenia dużej ilości tlenu. W budynku pasywnym, gdzie poziom wentylacji jest ściśle określony, nie ma możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza, w skutek czego w trakcie spalania zacząłby się wydzielać śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązaniem, które pozwala w domu pasywnym uniknąć tych problemów jest urządzenie z zamkniętą komorą spalania. W takim wariancie powietrze biorące udział w procesie spalania tworzy obieg całkowicie niezależny od powietrza w budynku. Powietrze potrzebne do zasilania kominka pobierane jest z zewnątrz specjalnie do tego celu zainstalowanym przewodem, a po spaleniu wyrzucane przez komin, tak że nie dochodzi do mieszania powietrza wewnętrznego z powietrzem zasilającym kominek. Kanał wlotowy najczęściej umieszczony jest równolegle do komina spalinowego. Aby nie dopuścić do powstania mostków termicznych lub nieszczelności w powłoce budynku materiały na komin muszą być odpowiednio dobrane, a przewody starannie zaizolowane. Izolacja termiczna kanałów jest niezbędna również dlatego, że nawet kiedy kominek nie jest używany, w przewodzie kominowym cały czas zachodzi cyrkulacja powietrza, co przy braku izolacji generowałoby straty cieplne. Sam kominek zaopatrzony jest w przeszklone, szczelne drzwiczki, które nie pozwalają na mieszanie się powietrza z obiegu kominkowego z powietrzem w pomieszczeniu, a pozwalają na wgląd do komory spalania.